Exempel på nuvarande och tidigare uppdragsgivare:
• Akupunkturförbundet TCM
• Akupunkturakademien
• Apotekatsociteten
• Anders Wall Stiftelse
• Micael Bindefeld AB
• DDB Stockholm
• Divine Events
• Destination Roslagen
• Haga Musikproduktion
• InnoFund
• Karolinska Institutet Science Park AB
• Kungliga Vetenskapsakademien
• Lightflow Production AB
• Lärarförbundet
• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Nasdaq OMX
• Nacka Kommun
• Naturvatten
• Naturarvet
• Nordiska Museet
• Norrtälje Kommun
• Miljöstyrningsrådet
• Planeta Design
• Pro4pro
• Reimersholme Fastighetsmäkleri
• Rhenman & Partners Asset Management AB
• Riksförbundet för Ungdom Social Hälsa (RUS)
• Riksförbundet för Social Mental Hälsa (RSMH)
• Stockholm Internationell Water Institute (SIWI)
• Svenskt Tenn
• Sveriges Riksdag
• The British Embassy
• Theta Music
• Utvecklingcentrum för Vatten, Campus Roslagen
• Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC)