• q-slider1
  • q-slider2
  • q-slider3
  • q-slider4

Quadrata grundades 1991 av Marie och Maria Györi.                  > MEDARBETARE
Vi arbetar i ett nätverk av olika discipliner. En arbetsgrupp          > KUNDER
sätts samman utifrån uppdragets karaktär och behov.                > LÄNKAR

Våra kunder är allt från organisationer, stiftelser och statliga verk till små och stora företag.
Uppdragen har varierat, allt från designprogram, hemsidor, böcker och marknadsföring
till att ta hand om ett företags hela grafiska form och trycksaksproduktion.

”…the creative process is not performed by thye skilled hand alone, or by the intellect alone,
but must be a unifeid process in which head, heart, and hand play a simultaneous role…”

Herbert Bayer 16 march 1979