• kurser-slider1
  • kurser-slider2
  • kurser-slider3

Introduktion-, fortsättning- och inspirationskurs till kalligrafi.
7–9 april 2017, tredagarskurs genom Kalligrafiakademien

Du kan gå två eller tre dagar det vill säga du kan gå lördag och söndag eller fredag, lördag och söndag.
7–9 april 2017 eller
8–9 april 2017
Lärare: Marianne Pettersson-Soold och Marie A Györi

Anmäl dig och läs mer på vår hemsida: www.kalligrafiakademien.se