• illustration-slider1
  • illustration-slider2
  • illustration-slider3
  • illustration-slider4

En bild säger mer än tusen ord får vi ofta höra. I vår bransch handlar det dock oftast              > GALLERI
om att ord och bild ska samverka och komplettera varandra. Med hjälp av bilden kan
texten få en belysande kommentar; åskådliggöra det väsentliga i en frågeställning eller
finna en symbol kräver de specifika kunskaper som en illustratör besitter.
Det kan ofta vara illustrationen som avgör genomslagskraften i ett budskap.