Quadrata – Kalligrafi & Design | Archive for 2017 | Archive for oktober

Archive for oktober, 2017

Sommar diplom och festligheter

oktober 13, 2017

Sommaren var händelserik med både bröllop, dop, priser och fina event. Det gavs dock möjlighet för sommar och sol och sommarkonstprojekt med både indigo färgning och tryck.
Årets vattenpris utdelning var både vackert och spännande.

The Stocholm Water Prize för 2017 delades ut till Professor Stephen McCaffrey för hans insatser för världens vattenlagar.

Juniorerna glänste med sina fantastiska arbeten. Jag slutar aldrig att förvånas över deras innovationsförmåga och kunskaper. Årets vinnare blev USA med projektet ” A Novel Approach to Rapidly and Sensitively Detect and Purify Water Contaminated with Shigella, E. coli, Salmonella, and Cholera”. Hedersdiplomet fick teamet från Bangladesh för deras projekt om ” Reinvention of Photocatalysis using Doped TiO2 in Industrial Grey Water Treatment”. Tack SIWI för att kunna vara även i år.